Linda Overes
Hoi Joke. Do you rem...


Roel
Lieve Joke je hebt m...


Nellie(Nelleke)
Lieve Joke, Ik ben ...


Jolanda Derksen
lieve Joke 20 jun...


Esther Verbunt
Wat ben je toch een ...


Nieuwetijdskinderen

Het kind van nu, het Nieuwetijdskind

Vanaf ongeveer 1975 worden er nieuwetijdskinderen geboren. Deze kinderen beschikken over een lichaam dat al voorbereid is op de nieuwe energie. We merken dat veelal op doordat deze kinderen gevoeliger zijn. A.D.H.D, P.D.D.-Nos en Autisme zijn uitingsvormen van de nieuwetijdskinderen.

Juist omdat deze kinderen de Nieuwe Energie als basis nodig hebben en er, vooral tussen 1975 en 2004, te weinig nieuwe energie voelbaar was, zag je het aantal kinderen met bijv. A.D.H.D. toenemen.

“Ik ben van mening dat deze kinderen het geboren worden, als hoog traumatisch ervaren, door het té lage aanwezige energieniveau dat zij nodig hebben. A.D.H.D. kinderen sluiten hun lichaam af en gaan buiten zichzelf staan en worden erg actief.

Autisten doen precies andersom, zij sluiten zich in het lichaam op en verbreken, deels tot helemaal, het contact met de buitenwereld. Vanaf 2004 neemt het aantal kinderen met ADHD, autisme en PDD-Nos af omdat de nieuwe energie in hogere mate aanwezig is en de geboorte als minder traumatisch ervaren wordt.”

Nieuwetijdskinderen en het werken ermee

“Al jaren lang ben ik bezig (groot-)ouders, opvoedkundigen en leerkrachten van nieuwetijdskinderen te helpen met het opvoeden ervan. Ik ben er van overtuigd dat kinderen die gediagnosticeerd zijn met A.D.H.D, autisme en PDD-Nos, geen aandoening hebben, maar dat het de geaardheid is van deze kinderen.

Er zijn verschillende werkwijzen mogelijk.

Soms komen ouders met hun kind(eren) naar mijn praktijk, maar het gebeurd echter ook dat ik en mijn partner naar het gezin toe gaan. Daar proberen we in het gezin een wijze te vinden waarop naar tevredenheid kan worden geleefd. Als het enigst kind betreft, is behandeling in het algemeen geen probleem en kan het in onze praktijk Novakarma worden opgelost. Betreft het hier meerdere kinderen in een gezin, dan is het vaak moeilijk om het nieuwetijdskind anders op te voeden. Vaak worden hier ook de grootouders bij betrokken, omdat zij een mede opvoedende rol hebben bij de kinderen van tegenwoordig.

Dit alles hangt af van de wijze waarop het gezin is samengesteld. Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelig en nemen vaak meer waar van bovenaardse begrippen. Vaak is het dan nodig om het huis te reinigen en de ouders dit zelf te leren, zodat na een aantal sessies onze tussenkomst niet meer nodig is. Dit alles hangt af van het kind en de ouders zelf. In samenspraak gaan wij dan aan de gang en kunnen vaak veel rust bij kind en ouders bewerkstelligen. Doordat ieder mens een individu is, zal er tenminste één consult plaats moeten vinden, voordat wij met elkaar een plan kunnen opstellen. Schroom niet om een afspraak  te maken”.