'Reizen is bijna als praten met mensen uit andere eeuwen.' René Descartes

Linda Overes
Hoi Joke. Do you rem...


Roel
Lieve Joke je hebt m...


Nellie(Nelleke)
Lieve Joke, Ik ben ...


Jolanda Derksen
lieve Joke 20 jun...


Esther Verbunt
Wat ben je toch een ...


Regressie

Wat is regressie?


Regressietherapie is een therapievorm, die ervan uitgaat dat elk psychisch, lichamelijk of emotioneel probleem een oorzaak heeft. Deze is veelal terug te vinden in onverwerkte ervaringen uit het verleden. Dit kunnen ook ervaringen zijn, meegenomen uit vorige levens. Zonder dat je je er bewust van bent loop je tegen gevoelens en blokkades op uit die vorige levens. Onder mijn liefdevolle begeleiding, worden deze ervaringen uit het verleden opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.

 

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je er op hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen, die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Doordat de omstandigheden in dit leven anders zijn dan die uit vorige levens, passen ze niet meer in jouw huidige bestaan. Ze beperken je en veroorzaken problemen. Met dit inzicht begint de genezing. Je krijgt nieuwe mogelijkheden, die probleemoplossend werken.

Herbeleving 

Alles wat je in het verleden beleefd hebt kun je in een trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel, dat vanzelf ontstaat, als we ons ergens op focussen. Zo kan het gebeuren, dat we dingen om ons heen bijna niet meer merken als we een spannend boek lezen of naar een boeiend televisieprogramma kijken.

Herbeleving is een persoonlijke ervaring.

 

Tijdens de herbeleving blijf je, je bewust van het contact met mij, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je, hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt in je leven. Samen diepen we, laagje voor laagje, dat verleden uit. Door een procesmatige aanpak ervaar je een diepgaand veranderingsproces met een blijvend resultaat.